Pagina's

donderdag 21 juli 2011

nieuwe kijk op 'fairness' en wending in het rechtspricipe

In een artikel ( bit.ly/fairnessIND ) over management change bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)las ik het volgende:
Balancing rules and individuals
In the public sector, the definition of “fairness” has changed. Traditionally, rules have been drawn up and implemented in order to treat every individual equally. The disadvantage of this orientation, however, is that every individual has a unique story and therefore represents a unique case. The Dutch Government has expressed the ambition to aim at doing justice to the specific situation of the individual applicant. “Fairness” now means treating customers and cases as unique instances, taking people’s specific context into account.
Dit is belangrijke wending in het rechtsprincipe. Het gaat uit van het principe dat 'er niets oneerlijkers is dan gelijke behandeling van ongelijken.' Ik gebruik het ook vaak bij mijn kinderen als ze zeuren over, 'ja, maar hij...' Mijn vraag is dan standaard: "zijn jullie gelijk?" 'nee' "Dan is het ook niet eerlijk om gelijk behandeld te worden."

Het artikel is ook vanuit een ander oogpunt bijzonder, omdat men bij de IND voortaan uitgaat van het proces en niet meer van principes. Effectiviteit boven efficiency. Niet meer 'regels zijn regels', maar uitgaan van de unieke situatie, dit is een belangrijk keerpunt in denken. Een belangrijk keerpunt in managementdenken, waarin Key Performance Indicators (en dus plannen maken en toekomst voorspellen) tot nu toe belangrijk waren, maar waarin nu de klant en het proces belangrijker worden dan halen van vooraf gestelde doelen. Vandaar ook dat dit artikel gepubliceerd is op de site van (professor) Gary Hamel waar het gaat over management change en de innovatie van management. Belangrijke verandering en dus belangrijk stuk dus, dunkt me.

Marcel Seijner