Pagina's

woensdag 27 oktober 2010

ontdekkingsreis langs de velden van Human Being Management

Human Being Management gaat eigenlijk niet over Human Beings maar over Zijn. Het zijn van bedrijven, de ziel van bedrijven, de bezieling van bedrijven.

Veel bedrijven zijn hun ziel verloren, in ieder geval de bezieling van de starters van de onderneming. Ondernemers hebben een visie over hoe zij staan in de wereld, zij motiveren hun eerste medewerkers met hun bezieling hun gedrevenheid. De onderneming, de ondernemer is succesvol. Zijn/haar succes wordt gedefinieerd vanuit: zin hebben, leuke dingen ondernemen, en daar op de koop toe nog geld mee verdienen ook.

En dan doet de manager zijn intreden. De werkelijkheid gaat vereenvoudigd weergegeven worden met behulp van modellen. Er moet efficienter gewerkt worden, er moeten targets gesteld worden, kpi's gesteld worden, doelen gehaald worden, organisatieschema's met functies gemaakt worden. Er moet in de glazen bol gekeken worden en voorspellingen gedaan worden over een maakbare toekomst.

En dan komt die toekomst voorspelling niet uit! Paniek! Er moeten meer regels komen, de moet controle komen en de toekomst moet beheersbaar worden gemaakt. Straffen en bonussen worden geintroduceerd. Wie het best de toekomst kan voorspellen krijgt de grootste bonus. En klanttevredenheid? Klant? "Je bedoelt Account?" De debiteur, degene die de facturen betaalt? 

Terug naar Human Being Management, als we nu eens niet stuurden op efficiency maar op effectiviteit. Op het resultaat wat de klant nu eigenlijk echt wil, op de toegevoegde waarde die jij als onderneming te bieden hebt? Dan gaat het ineens niet meer om de arbeidsproductiviteit van die ene medewerker. Dan gaat het ineens niet meer over meer doen in minder tijd. Dan gaat het over de juiste dingen doen. Dingen doen die er toe doen. Dingen doen waarvan de mensen bezield raken, geinspireerd raken, lol in hebben. Wat denk je dat dat doet met de arbeidsproductiviteit, met het ziekteverzuim, met de arbeidsvreugde, met de sfeer en vervolgens met de klanttevredenheid, de winst? He, waren dat niet de zaken die we wilde bereiken met efficiency maar daarmee niet konden bereiken?

To be is not a question.
Marcel Seijner